Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Szkoła Językowa LANG

Nasi nauczyciele języka angielskiego od wielu lat współpracują z LANG – szkołą językową i centrum egzaminacyjnym Cambridge English. Wszystkie egzaminy, które zdają nasi uczniowie, odbywają się tam – także w pandemii przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Nauczycielki z naszej szkoły Panie Małgorzata Stefańska-Zelent i Małgorzata Witkowska są także czynnymi egzaminatorami ustnymi w centrum. Nasza kadra zdała również w tej szkole egzamin CELTA – to najbardziej uznana kwalifikacja do nauczania języka angielskiego na świecie.

W szkole LANG odbywają się także szkolenia i konferencje dla nauczycieli i lektorów. Co roku bierzemy udział w konferencji TWIST.

O ostatniej konferencji tak pisze Pani Gosia Witkowska:

Konferencja była dobrze zorganizowana, odbyły się wartościowe wykłady. Mi się najbardziej podobały wykłady: Wyzwanie nowości, czyli mózg w obliczu nieoczekiwanego. Był to wykład neurobiologa dr Wojciecha Glaca, dotyczył neurodydaktyki i sposobu, jak pracuje nasz mózg, kiedy się uczymy; Space is the place, making magic in the EFL classroom – gdzie trenerem był znany Hugh Dellar. Pokazywał, jak praktycznie można wykorzystać historie z prawdziwego życia na lekcji angielskiego.

Oprócz tych dwóch wykładów to dużo praktycznych rad jak np aktywizować uczniów w trakcie zajęć zdalnych, czyli np robić przerywniki typu: Tell me what is the first thing you see when you look around albo przerwy na relaks typu: Close your eyes and tell me what you are thinking about.