Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Małgorzata Witkowska

Absolwentka Kolegium Nauczania Języka Angielskiego oraz katedry Etnologii i Antropologii Kultury na Uniwersytecie Warszawskim (międzywydziałowa nagroda uniwersytecka za pracę dyplomową). Stypendium i staż nauczyciela języka angielskiego w szwedzkiej szkole w Vedum skutecznie przekonały ją, że jej pasją jest nauczanie i praca z dziećmi.

W latach 2006-2008 koordynator międzynarodowego projektu szkolnego Comenius.

Autorka wielu przedstawień w języku angielskim (Jej autorskie przedstawienie pt.’’ Sir Chancelot And The Horrible Howling Monster’’ zdobyło w 2005 roku pierwszą nagrodę w warszawskim przeglądzie teatralnym szkół społecznych).

W nauczaniu kładzie nacisk na rozwijanie indywidualności i autonomii ucznia. Stosuje metody aktywizujące: np. dramę, mnemotechniki, mind-mapping. Z racji zamiłowań artystycznych łączy plastykę z nauczaniem języka.

Egzaminator Gimnazjalny. Posiada certyfikat CELTA (kwalifikacje do nauczania nadane przez Cambridge University).

Prywatnie żona dziennikarza muzycznego i mama Tymka i Janinki, które w wolnych chwilach uczy angielskiego. Uwielbia rysować i oglądać stare filmy.