Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Aktywna Tablica

Aktywna Tablica to rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz nowoczesnych technologii do terapii na lata 2020-2024. W ramach projektu Aktywna Tablica otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 35.000 zł. na pomoce dydaktyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i niepełnosprawnościami. Dzięki temu dofinansowaniu zakupiliśmy:

  1. Magiczny Box. To wielofunkcyjna tablica multimedialna pozwalająca na wyświetlanie obrazu i interakcję,
  2. Pakiet gier i zabaw dla uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi, które obejmują wspomaganie: rozwoju mowy, dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, rozwoju kompetencji emocjonalno-społecznych,
  3. Eduterapeuticę – zestawy nowoczesnych programów multimedialnych i różnorodnych pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
  4. Materiały dla nauczycieli i programy dla uczniów do ćwiczenia percepcji słuchowej oraz do pracy z uczniami z dysleksją.