Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Laboratoria Przyszłości i Aktywna Tablica

Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych i korzystanie z projektów edukacyjnych to duże wsparcie dla funkcjonowania naszej szkoły. Dzięki udziałowi w takich projektach zakupujemy pomoce dydaktyczne, wyposażamy sale lekcyjne lub organizujemy zajęcia dodatkowe.

Wakacje 2022r. to był intensywny czas przygotowania dwóch wniosków projektowych: Aktywna Tablica i Laboratorium Przyszłości. Oba wnioski opracowała p. Agnieszka Piskorska – wicedyrektor szkoły.

 • Aktywna Tablica to rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz nowoczesnych technologii do terapii na lata 2020-2024. W ramach projektu Aktywna Tablica otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 35.000 zł. na pomoce dydaktyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i niepełnosprawnościami. Dzięki temu dofinansowaniu zakupiliśmy:
 1. Magiczny Box. To wielofunkcyjna tablica multimedialna pozwalająca na wyświetlanie obrazu i interakcję,
 2. Pakiet gier i zabaw dla uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi, które obejmują wspomaganie: rozwoju mowy, dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, rozwoju kompetencji emocjonalno-społecznych,
 3. Eduterapeuticę – zestawy nowoczesnych programów multimedialnych i różnorodnych pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 4. Materiały dla nauczycieli i programy dla uczniów do ćwiczenia percepcji słuchowej oraz do pracy z uczniami z dysleksją.
 • Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W ramach tego projektu otrzymaliśmy wsparcie w wysokości 84.000zł na wyposażenie sali informatycznej w nowoczesny sprzęt:
 1. Drukarkę 3D wraz z platformą szkoleniową i filamentami,
 2. Pakiet 5 zestawów klocków konstrukcyjnych opartych na kole zębatym,
 3. Mikrokontroler z czujnikami do nauki programowania,
 4. Monitor interaktywny,
 5. Zestawy Lego Education SPIKE PRIME do nauki przedmiotów STEAM dla uczniów kl. 4 – 8,
 6. Zestawy mBot Explorer Kit z akcesoriami,
 7. Wygodne krzesła obrotowe do każdego stanowiska pracy,
 8. Zestawy fotograficzne.

Od 2017r. w naszej szkole były realizowane następujące inwestycje i projekty:

•Bezpieczna+ – rozwój kompetencji u uczniów w zakresie komunikacji

•Aktywna tablica – wyposażenie szkoły w sprzęt multimedialny (I edycja)

•Projekt w ramach Narodowego Funduszu Rozwoju Czytelnictwa – wyposażenie biblioteki w nowości czytelnicze

•Enigma – bliżej prawdy. Projekt MSW i Marszałka woj. Wielkopolskiego

•Seminarium i wystawa dotycząca patronów: Śladami pogromców Enigmy.

•Erasmus dla nauczycieli: Otwieramy głowy, wychodzimy z ławek…- mobilność kadry nauczycielskiej

•Erasmus dla uczniów

•Budżet partycypacyjny: Psychologiczne pogotowie dla rodziców nastolatków

•Archiwa przełomu 1989-1991 – projekt realizowany z Kancelarią Senatu RP i Kancelarią Prezydenta RP

•Szkoła na medal – projekt finansowany ze środków UE;

•Polski złoty ma sto lat! – projekt realizowany ze środków NBP;

•Aktywna tablica (II edycja) – wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne dla uczniów ze spec. potrzebami edukacyjnymi

•Laboratorium przyszłości – wyposażenie w sprzęt IT – zakup sprzęty do programowania i kodowania

•Matematyczne projekty Mpotęgi – realizowane ze środków fundacji Mbanku