Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Sabina Korpysz

Jest absolwentką Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, który ukończyła w 1999 roku na kierunku filologia polska. W roku 2000 uzyskała tytuł logopedy dyplomowanego w Pomagisterskim Studium Logopedycznym na Uniwersytecie Warszawskim. W 2010 roku ukończyła studia podyplomowe Redakcja językowa tekstu na Wydziale Polonistyki w Instytucie Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego.
W Społecznej Szkole Podstawowej nr 2 i Społecznym Gimnazjum nr 333 STO pracuje od września 1999 roku jako nauczyciel języka polskiego i wychowawca. Jest nauczycielem dyplomowanym.
Współpracowała z Wydawnictwem Szkolnym PWN. Jest autorką materiałów metodycznych dla nauczycieli polonistów.
Interesuje się literaturą dla dzieci i młodzieży oraz zagadnieniami poprawnościowymi języka polskiego.