Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Ewa Gierek

Absolwentka Wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego – specjalność nauczycielska. Od 2008 roku nauczycielka języka polskiego w Społecznej Szkole Podstawowej nr 2 STO.