Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Wychowawcy – z czym dzieci do nich przychodzą?

W czwartej klasie poznajemy siebie: uczniowie nas, a my uczniów. Ustalamy pewne zasady współpracy. Czasem jest to bardzo opiekuńczy okres, gdy klasy wymagają technicznych wskazówek organizacyjnych. Pytania uczniów o to, jak wszystko wygląda od czwartej klasy, pojawiają się intensywnie nawet przez cały pierwszy semestr, a my jesteśmy po to, żeby im pomóc przejść ten czas.
Później dzieci są już bardziej samodzielne – sami załatwiają umówienie się na poprawę sprawdzianu, szukają nauczyciela, korzystają z informacji dostępnych w szkole. Wtedy wychowawca koncentruje uwagę na relacjach dzieci, prowadzi mnóstwo zajęć warsztatowych, które pomagają w ich rozwoju i integracji – wychowawca daje propozycje jak radzić sobie w różnych sytuacjach, dba o rozwój społeczny uczniów, pomaga im poznawać samych siebie – swoje mocne strony i obszary do pracy.

Jak wygląda dzień pracy wychowawcy?

Każdy dzień jest inny, ale to, co robimy codziennie to rozwiązywanie spraw, obserwacje na lekcjach, uczestniczenie w 3h lekcyjnych i przygotowywanie warsztatów razem z klasą. Codziennie się rozmawia z uczniem, uczniami, czy rodzicami

Rozmawiamy też o akcjach, które organizowaliśmy, wspólnie dyskutujemy o planach na przyszłość. Organizujemy czas tak, żeby zobaczyć to, czego nie da się zaobserwować na lekcji – np. jak dzieci radzą sobie z wygrywaniem, przegrywaniem, jak nawiązują ze sobą relacje; planujemy wycieczki z klasami – zawsze angażujemy uczniów. Dzieci też mają dużo pomysłów – na 8 marca chłopcy wyszli z propozycją wyjścia do kina, ustalaliśmy też wspólnie co robić w trakcie egzaminów gimnazjalnych oraz ósmoklasistów. Mają prawo do decydowania, o wielu rzeczach się dyskutuje.

Dbamy o to, by dzieci uczyły się brania odpowiedzialności za swoje działania. Odpowiedzialność ma ogromny wpływ na motywację.

Czy dzieci akceptują taki model wychowawstwa? Kim dla nich jest wychowawca?

W czwartej klasie jesteśmy nową osobą dla ucznia, a w siódmej klasie jesteśmy często już mocno zaprzyjaźnieni Z czasem stajemy się bezpieczną bazą dla dziecka, powiernikiem jego tajemnic, bo wychowawca nie ocenia, tylko pomaga. Dzięki temu, że wszyscy się znamy, to dziecko wie, że „nawet jak mojego wychowawcy nie ma w szkole, to wiem, że mogę przyjść do innego, żeby porozmawiać” – czuje się bezpiecznie.
Wiemy o naszych uczniach bardzo dużo, znamy ich mocne i słabe strony, bo mamy dla nich czas tworzymy przestrzeń do rozmów. Wiemy jak funkcjonuje w formalnych i nieformalnych sytuacjach. Towarzyszymy mu w szkole w ciągu dnia, jesteśmy z nimi. Wychowawca to powiernik, przyjaciel, taka szkolna mama.

Jakie inicjatywy podejmujemy?

 • Akcja Antysmogowa – jak dbać o czyste powietrze? Uczniowie przygotowali happening, w klasach 1-3 starsi uczniowie prowadzili zajęcia ekologiczne, a w klasach 4-5 wychowawcy prowadzili zajęcia projektowe na godzinach wychowawczych.
 • Zakładanie ogródków czy przedstawienia o pszczołach, żeby dzieci umożliwić poznawanie środowiska
 • Akcja o hejcie w Internecie – odbyły się warsztaty o rozwoju mózgu nastolatka dla rodziców, uczniowie przygotowali prelekcje i prezentacje, przeprowadziliśmy debatę w klasach z quizem na końcu.
 • O przemocy rówieśniczej – projekt w formie warsztatowej – oglądaliśmy film i rozmawialiśmy o nim później, ale też o doświadczeniach własnych. Na końcu takich warsztatów zawsze przeprowadzamy ankietę, aby uczniowie mogli podzielić się swoim doświadczeniem. Wspólnie omawiamy materiał i dyskutujemy: co to jest przemoc ukryta? Hejt? Sprawdzamy dlaczego tak się dzieje, jak się czuje osoba poszkodowana i uczymy, pokazujemy uczniom konsekwencje takich działań, rozmawiamy też o tym, jak temu zapobiec i jak reagować
 • Mówimy językiem żyrafy – każdego roku organizujemy warsztaty na ten temat (Termin “Język Żyrafy” określa praktykowanie (na przykład w szkole) sposobów nieagresywnego porozumiewania się w sytuacjach konfliktowych. Jest to termin zaproponowany przez twórcę Porozumienia Bez Przemocy, Marshala B. Rosenberga, autora wielu książek i warsztatów na temat konstruktywnej komunikacji. Na okoliczność pracy z uczniami w szkole Żyrafa symbolizuje mówienie sercem, czyli dbając o siebie i nie krzywdząc innych, gdyż żyrafa jest ssakiem o największym anatomicznie sercu.)
 • Przejście progu edukacyjnego– co roku klasy starsze spotykają się z klasami czwartymi, aby dowiedzieć na czym polega zmiana w klasie czwartej, na co zwracać uwagę, jak się uczyć efektywnie, praktyczne porady: jak zapisywać pracę domową? Ćwiczymy z dziećmi, że powtórzenie zadań, ćwiczeń z lekcji to też praca domowa, obowiązek;
 • Warsztaty z komunikacji – zajęcia, na których pokazujemy budowanie poprawnej relacji. Omawiamy przykłady z życia; uczymy wyrażania swojego zdania w taki sposób, aby było dobrze zrozumiane. Odwołujemy się do emocji; uczymy technik spokojnej komunikacji, które potem wspólnie ćwiczymy (np. „przeszkadza mi, kiedy robisz………”) – bo kiedy odwołujemy się do emocji, to poziom agresji spada; dziecko potrafi zejść z tonu agresora i to jest duży sukces oraz przygotowanie do szerszego porozumienia.
 • Dlaczego warto być dobrym przyjacielem? – zaplanowałyśmy pracę w grupach, aby omówić kilka sytuacji z życia klasy, porównać je. Potem odkrywamy scenki dramowe – omawiamy zaobserwowaną scenkę, co powinno się zadziać, zawsze wracamy do języka żyrafy, do pozytywnych komunikatów.
 • Wolontariat – starsi uczniowie organizują zajęcia młodszym w ramach zajęć opieki pedagogicznej – robią to po swoich lekcjach, np. klasy siódme czytają uczniom klas młodszych
 • Z tego wyrósł pomysł, na wolontariat klas ósmych w domu opieki: uczniowie czytają, opiekują się, pomagają i rozmawiają ze starszymi, czasem chorymi podopiecznymi, przygotowujemy dla nich krótkie przedstawienia teatralne, np. jasełka. Uczniowie chcą robić więcej, chodzą raz w miesiącu i organizują różne przedsięwzięcia, np. Pierwszy dzień wiosny.
 • Tydzień postaw prospołecznych – co roku organizujemy działania dla całej szkoły; ostatnio uczniowie wybierali superbohaterów klas – osoby, która są przyjacielskie, zawsze pomogą, a potem ogłaszaliśmy wyniki na sali widowiskowej i rozmawialiśmy o tych dobrych postawach.
 • Dbamy o rozwój czytelnictwa – np. Poprzez czytające przerwy
 • Wyjazdy z wyzwaniem – np. w Podlesicach będą musieli się wspinać na wysokie skały – uczniowie potrzebują wyzwań i często pierwszych prób pokonywania swoich barier;
 • Spotkania integracyjne, zwłaszcza w czwartej klasie, np: nocowanie w szkole, wieczorki filmowe, wspólne próby teatralne
 • Akcja z komórkami: stop komórkom w szkole – dzieci przychodzą już z telefonem do szkoły i jest to ich główne narzędzie do komunikowania się. To samorząd szkoły we współpracy z nauczycielami przygotowuje zasady korzystania z telefonów komórkowych na terenie szkoły, to uczniowie dla siebie przygotowują taki regulamin. My natomiast staramy się zorganizować na przerwie wspólną zabawę, inicjujemy rozmowy, gramy w planszówki w klasie czy wspólnie czytamy.
 • Podróże w komunikacji miejskiej – żeby nauczyć poruszać się po mieście – większość dzieci jeździ samochodami i nie ma pojęcia jak korzystać z komunikacji, uczymy je korzystać z metra autobusu i tramwaju.
 • Warsztaty o uzależnieniach
 • Warsztaty z pozytywnej dyscypliny

Co jest najlepsze w byciu wychowawcą?

Dzieciaki, czas i zainteresowanie dla nich.

Budowanie więzi i relacji z nimi.

To, że możemy dawać dzieciom swoje wsparcie.

Dla nowych wychowawców też ważną wartością jest to, że wychowawcy tworzą zespół, wspieramy się wspólnie i działamy wspólnie. Dzięki temu działamy skutecznie.

Dziękujemy za rozmowę naszym Paniom Wychowawczyniom!

Poznajcie naszą kadrę.