Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Erasmus+

Główne zalety udziału w projektach Erasmus+:

  • doskonalenie umiejętności językowych uczniów i nauczycieli (językiem projektu jest angielski)
  • poznawanie kultury i zwyczajów innych krajów, w tym życia codziennego (mieszkanie u rodzin podczas wyjazdów)
  • wymiana doświadczeń edukacyjnych w różnych systemach szkolnictwa (w tym również różnych metod nauczania)
  • nawiązywanie nowych znajomości, przyjaźni, z których część trwa długo po zakończeniu projektu
  • poszerzanie horyzontów poprzez odkrywanie różnorodności

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami:

Archiwum