Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Projekt o dziedzictwie kulturowym – Erasmus+

Z radością informujemy, że dzięki dobrej współpracy naszej szkoły oraz zaprzyjaźnionych szkół partnerskich, rozpoczynamy kolejny projekt europejski Erasmus Plus. Potrwa on do czerwca 2020 roku.

Tytuł projektu to „Kształtowanie świadomości europejskiego dziedzictwa kulturowego poprzez wykorzystanie nowoczesnych metod nauczania”, a szkoły partnerskie znajdują się w Hiszpanii, Włoszech, Niemczech oraz Szwecji.

W ciągu kolejnych dwóch lat uczniowie naszej szkoły będą mieli okazję wspólnie pracować, nawiązywać nowe znajomości, doskonalić umiejętności językowe, wymieniać się pomysłami oraz dowiedzieć się wielu nowych rzeczy o krajach partnerskich i ich kulturze. Dla nauczycieli będzie to natomiast okazja do wymiany pomysłów dotyczących efektywnego wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu.

W lutym odbędzie się pierwsza wizyta robocza we Włoszech, gdzie przystąpimy do realizacji pierwszych działań projektowych. W maju odbędzie się kolejne spotkanie, tym razem w naszej szkole. Będzie to wielkie wydarzenie dla całej społeczności szkolnej.

W przyszłym roku szkolnym, przedstawiciele nauczycieli oraz uczniów odwiedzą szkoły w Szwecji, Niemczech oraz Hiszpanii.