Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Spotkanie robocze koordynatorów projektu Erasmus + w Niemczech.

W dniach 21-23 listopada, w Niemczech, odbyło się spotkanie koordynatorów projektu Erasmus+ współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk (partnerstwo strategiczne szkół). Tytuł projektu to “Kształtowanie świadomości europejskiego dziedzictwa kulturowego poprzez wykorzystanie nowoczesnych metod nauczania” (Awareness of European cultural heritage through innovative and active methodologies). W projekcie bierze udział pięć krajów: Polska, Włochy, Niemcy, Hiszpania oraz Szwecja. Na spotkaniu został ustalony harmonogram działań i zasady współpracy między szkołami partnerskimi na kolejne dwa lata. Pierwsze spotkanie, w którym weźmie udział ośmiu uczniów z klas ósmych, odbędzie się już w lutym 2019 roku we Włoszech. A w maju 2019 roku będziemy u nas gościć grupę 32 uczniów oraz 8 nauczycieli z krajów partnerskich. Już rozpoczynamy przygotowania do tego ważnego wydarzenia.

Jest to kolejny projekt oparty na współpracy międzynarodowej, w którym bierze udział nasza szkoła.

Koordynatorzy projektu: Aniela Kaufman i Małgorzata Witkowska