Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Agnieszka Mikołajewska

Jestem nauczycielem wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.
W naszej szkole pracuję jako wychowawca opieki pedagogicznej w oddziale przedszkolnym.
W pracy z najmłodszymi uczniami od zawsze największy nacisk staram się kłaść na poczucie bezpieczeństwa i dobrą atmosferę w grupie. W czasie moich zajęć chętnie sięgam po elementy arteterapii, która sprzyja wyzwalaniu pozytywnych emocji, pozwala doświadczać, tworzyć, budować dobre relacje. Umacnia też poczucie sprawstwa i pozwala zwyczajnie polubić szkołę. Największą radość w mojej pracy odnajduję wtedy, gdy uda mi się stworzyć dobrą przestrzeń do bezpiecznego bycia razem dla naszych zerówkowiczów. Staram się dodawać dzieciom odwagi i pomóc im poczuć się w szkole dobrze – jest to pierwszy krok, aby mogły zacząć odnosić własne edukacyjne sukcesy w dalszych latach.