Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Karolina Wojsz-Waraksa

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie na kierunku psychologia. Swoje wykształcenie poszerzała na studiach podyplomowych „Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci”. Jednocześnie ukończyła dwuletnie studium dla psychologów „Edukacja psychologiczna w szkole w oparciu o kontekstualne nauki o zachowaniu”.

Swój warsztat pracy wzbogacam dzięki nieustannemu szkoleniu się oraz pracy z dziećmi na różnym etapie ich rozwoju. W pracy z dziećmi dbam również o wsparcie ich rodziców.

Prywatnie wielbicielka polskich Mazur.