Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Anna Dowgiel

Absolwentka Wydziału Filologii Polskiej Akademii Podlaskiej w Siedlcach – specjalność nauczycielska.

W 2021 ukończyła Studia Podyplomowe Pedagogiki Specjalnej z zakresu Oligofrenopedagogiki oraz Edukacji i rehabilitacji osób ze spektrum autyzmu i zespołu Aspergera. Nauczyciel mianowany.

Pracowała w Szkole Podstawowej nr 341 w Warszawie. Obecnie nauczyciel współorganizujący kształcenie w klasach młodszych.

W pracy z dziećmi najważniejsza jest dla mnie relacja, zbudowanie poczucia bezpieczeństwa, indywidualne podejście i otwartość na ucznia, z dużą dawką ciepła i uśmiechu.

Prywatnie mama dwóch córek, miłośniczka teatru, wycieczek rowerowych, kocha podróżować i piec ciasta.