Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe dla klas 1-3 realizowane przez nauczycieli ze szkoły

Zajęcia dodatkowe dla klas 1-3 realizowane w szkole przez zewnętrznych nauczycieli

  • Judo
  • Karate
  • Robotyka
  • Basen (dodatkowo płatny)
  • Twórcze myślenie (dodatkowo płatne)

Zajęcia dodatkowe dla klas 4-8

Zajęcia dodatkowe dla klas 4-8 realizowane w szkole przez zewnętrznych nauczycieli

  • Judo
  • Twórcze myślenie (dodatkowo płatne)