Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

DELF PRIM (język francuski)

DELF PRIM to pierwszy dyplom potwierdzający znajomość języka francuskiego, wystawiany przez francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej. Dyplom uznawany jest na całym świecie i ważny jest bezterminowo.
DELF PRIM adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, którzy rozpoczynają naukę języka francuskiego.
DELF PRIM obejmuje trzy poziomy biegłości językowej: A1.1, A1, A2.
Egzamin zdaje się w INSTYTUCIE FRANCUSKIM.