Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Koło geograficzne

Koło geograficzne przeznaczone jest dla uczniów szczególnie zainteresowanych tym przedmiotem. Na zajęciach, które odbywają się raz w tygodniu, przygotowujemy się do Kuratoryjnego Konkursu Geograficznego.
Rozwiązujemy zadania z zeszłych lat, powtarzamy materiał z i rozszerzamy wiedzę o nowe wiadomości i umiejętności.
Zapraszam serdecznie wszystkich przyszłych geografów.