Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Uniwersytet Dzieci w Klasie

Współpraca z Uniwersytetem Dzieci w Klasie została zainicjowana przez Panie Magdalenę Dębską-Nalewajk i Ilonę Foltyn w klasach edukacji wczesnoszkolnej. Uniwersytet Dzieci ma bogatą ofertę projektów edukacyjnych z różnych dziedzin. My wybraliśmy projekty przyrodnicze, ostatnio projekt “Gdzie mieszka jeż?”. Dzieci otrzymują indeksy, zbierają naklejki za zadania, a na koniec roku dostają dyplomy. Oprócz projektów korzystamy także ze scenariuszy ciekawych lekcji.

Więcej informacji na stronie: https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/projekty