Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Jakie najczęstsze trudności mają dzieci ze sportem na różnych etapach edukacji (np. małe dzieci jak im coś nie wychodzi, a nastolatki) i jak im pomóc sobie z nimi poradzić?

Dzieciom z klas 1-3 z większą trudnością przychodzi panowanie nad własnymi emocjami.

Z trudnością przyjmują porażkę. Rywalizacja może powodować zbyt duże napięcie, które często uwidacznia się jako złość i agresja wobec siebie lub innych. Dlatego należy konkurowanie wprowadzać powoli. Dla maluchów osiągnięcie sukcesu wpływa na poczucie własnej wartości. Pozytywne wzmocnienia bardzo mile widziane.

Okres dojrzewania jest okresem wielkich przemian. Dzieci w tym okresie łatwiej się męczą, unikają zbytnich wysiłków. Dzieci w tym wieku cechuje ociężałość ruchowa i skłonność do przyjmowania niedbałych, wypoczynkowych postaw. Dziewczęta charakteryzuje obniżenie ruchliwości. Ponadto dzieci w tym okresie stają się niespokojne, wybuchowe. Wymaga to od nauczycieli wyrozumiałości, tolerancji i cierpliwości. Aby zachęcić dzieci do aktywności fizycznej, konieczne jest przekazywanie odpowiednio dobranej wiedzy z zakresu wpływu ćwiczeń ruchowych na organizm. Każdy nauczyciel powinien dokładać wszelkich starań, aby zajęcia ruchowe były miłym spędzeniem czasu, przynoszącym nieocenione korzyści dla ciała i ducha. Najistotniejsze to dawanie dobrego przykładu – bycie „żywym wzorem kultury fizycznej”.

Justyna Radecka

Kinga Przekwas-Kędziora