Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Rozwijanie inteligencji emocjonalnej u dzieci w wieku wczesnoszkolnym.

W dobie dynamicznych zmian społecznych i technologicznych, coraz większą wagę przykłada się do roli inteligencji emocjonalnej (IE) w życiu codziennym. Inteligencja emocjonalna, definiowana jako zdolność do rozpoznawania, rozumienia i zarządzania własnymi emocjami oraz empatycznego reagowania na emocje innych, stanowi kluczowy czynnik sukcesu w życiu osobistym i zawodowym. Dlatego też rozwijanie IE u dzieci w wieku wczesnoszkolnym jest inwestycją w ich przyszłość, zdrowie psychiczne i zdolność do budowania pozytywnych relacji z otoczeniem.

Teoretyczne podstawy inteligencji emocjonalnej

Koncepcja inteligencji emocjonalnej zyskała na popularności w latach 90. XX wieku za sprawą Daniela Golemana, który w swojej pracy wskazał na pięć głównych obszarów IE: samoświadomość, samoregulacja, motywacja, empatia i umiejętności społeczne. Badania w dziedzinie psychologii rozwojowej pokazują, że dzieci są zdolne do rozwijania tych kompetencji już od najmłodszych lat, co wpływa na ich zdolność do nauki, zachowania w grupie oraz przyszłe osiągnięcia zawodowe.

Znaczenie inteligencji emocjonalnej u dzieci

Dzieci w wieku wczesnoszkolnym są w kluczowym momencie rozwoju emocjonalnego i społecznego. To czas, gdy kształtują się ich schematy myślenia, postawy i umiejętności interpersonalne. Rozwijanie IE w tym okresie pomaga dzieciom lepiej rozumieć siebie i innych, co jest fundamentem dla zdrowych relacji i efektywnej komunikacji. Ponadto, wysoki poziom IE wiąże się z lepszymi wynikami w nauce, niższym poziomem stresu i większą odpornością psychiczną.

Metody rozwijania inteligencji emocjonalnej

Rozmowy o emocjach

Regularne rozmowy o emocjach, zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych, są fundamentalne. Rodzice powinni zachęcać dzieci do wyrażania swoich uczuć, nazywania ich i opisywania sytuacji, które wywołały dane emocje. Takie działania uczą dziecko samoświadomości emocjonalnej i empatii.

Modelowanie zachowań

Dzieci uczą się poprzez obserwację i naśladowanie dorosłych. Rodzice, którzy otwarcie wyrażają swoje emocje, zarządzają nimi w zdrowy sposób i pokazują empatię wobec innych, dostarczają cennych wzorców do naśladowania.

Gry i zabawy edukacyjne

Gry i zabawy mogą być efektywnym narzędziem w rozwijaniu IE. Gry wymagające współpracy, rozwiązywania konfliktów czy rozpoznawania emocji na twarzach innych są przykładami aktywności, które wspierają rozwój kompetencji społecznych i emocjonalnych.

Książki i literatura

Czytanie dziecku książek, które poruszają tematykę emocji i relacji międzyludzkich, może pomóc w rozwijaniu empatii i zrozumienia złożoności emocji. Dyskusje na temat motywów postaci i ich uczuć mogą pogłębiać zrozumienie dziecka na temat własnych i cudzych emocji.

Wyzwania i pułapki

Rozwijanie IE nie jest procesem wolnym od wyzwań. Rodzice mogą napotkać trudności, takie jak własne ograniczenia w zakresie zarządzania emocjami, brak czasu lub niezrozumienie znaczenia IE. Istotne jest, aby pamiętać, że każde dziecko rozwija się w swoim tempie i ważne jest indywidualne podejście oraz cierpliwość.

Rozwijanie inteligencji emocjonalnej u dzieci w wieku wczesnoszkolnym jest kluczowe dla ich zdrowia psychicznego, sukcesu w szkole i w przyszłym życiu zawodowym. Przez wspieranie dzieci w rozwoju samoświadomości, empatii, umiejętności społecznych i zarządzania emocjami, rodzice i opiekunowie mogą pomóc im budować solidne fundamenty na przyszłość.

Bibliografia

  • Goleman, D. (1995). Inteligencja emocjonalna. Poznań: Media Rodzina.
  • Gottman, J. (1997). Inteligencja emocjonalna dzieci. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  • Mayer, J.D., Salovey, P. (1997). Co to jest inteligencja emocjonalna. W: P. Salovey, D.J. Sluyter (red.), Rozwój emocjonalny i inteligencja emocjonalna: Edukacyjne implikacje (s. 3-31). Nowy Jork: Basic Books.
  • Greenberg, M.T., Domitrovich, C., Bumbarger, B. (2001). Wspieranie emocjonalnego i społecznego rozwoju w szkołach: Podręcznik dla nauczycieli i specjalistów. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.
  • Brackett, M., Rivers, S.E., Salovey, P. (2011). Inteligencja emocjonalna: od teorii do praktyki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Justyna Makaruk