Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Agnieszka Długołęcka

Z wykształcenia nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz psycholog. W Społecznej Szkole Podstawowej nr 2 STO pracuje od 2008r. Stara się dbać o to, aby jej uczniowie dobrze czuli się w szkole, wierzyli w siebie, potrafili rozmawiać, bawić się i pracować z koleżankami i kolegami, zdobywali nową wiedzę, dostrzegali przyrodę i interesowali się nią, starali się rozpoznawać i rozwijać swoje zdolności oraz mieli okazję do pogłębiania i poszerzania wiedzy o ludziach i świecie. W czasie zajęć chętnie wykorzystuje pracę w grupie. Lubi prowadzić zajęcia w plenerze (w pobliskim lesie oraz parku) i uważa je za bardzo wartościowe i potrzebne.

Jest zdania, że praca nauczyciela to wymagający zawód, dlatego cały czas uzupełnia wiedzę i szuka wartościowych i ciekawych pomysłów, które mogłaby wykorzystać podczas pracy z swoimi uczniami. Każdego roku bierze udział w szkoleniach doskonalących i warsztatach. W ostatnim roku była na dwutygodniowym szkoleniu dla nauczycieli w Exeter w Anglii, współpracowała z Ośrodkiem Działań Ekologicznych „Źródła”, brała udział w kursie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, współorganizowała konkurs dzielnicowy „Omnibus”, współprowadziła warsztaty dla nauczycieli na konferencji w Krakowie p.t. „Badam, obliczam, kalkuluję”, a także współtworzyła i współprowadziła warsztaty dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z dzielnicy Białołęka. Dzięki tym działaniom powstały liczne pomysły na ciekawe zajęcia oraz kilka projektów (również międzynarodowych).

Lubi swój zawód i z przyjemnością obserwuje, jak jej uczniowie rozwijają się (nie tylko intelektualnie, ale także emocjonalnie i społecznie) przez te trzy lata, które spędzają razem. Z ciekawością słucha również tego, co sami opowiadają jej później o sobie i swoich dalszych losach w kolejnych latach nauki.