Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Anna Turek

Niezbyt wierna swojemu miastu warszawianka. Ukończyła filologię polską i filologię angielską na Uniwersytecie Wrocławskim. W stolicy Dolnego Śląska spędziła dziesięć lat. Przez pięć uczyła polskiego i angielskiego w Gimnazjum nr 24 we Wrocławiu.

Zew przygody oraz potrzeba szlifowania języka angielskiego zawiodły ją do Wielkiej Brytanii. W Londynie spędziła dwa lata, pracując jako tłumacz, pracownik organizacji pozarządowych oraz lektor języka polskiego i angielskiego.

Od września 2014 nauczyciel obu języków w Społecznej Szkole Podstawowej nr 2 i Społecznym Gimnazjum nr 333 STO.

Prywatnie lubi dobrą książkę, kino europejskie i długie wycieczki rowerowe.