Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Barbara Mazurek

Absolwentka Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.  Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Nauczanie wiedzy o społeczeństwie. Jest nauczycielem mianowanym.

Kierując się cytatem „Kto nie pamięta historiiskazany jest na jej ponowne przeżycie.” (G. Santayana), uczy wyciągania wniosków i poszukiwania lepszych rozwiązań.

Prywatnie matka dwójki dzieci, fanka gier planszowych i polskiej fantastyki.