Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Bożena Michalak

Absolwentka Wyższej Szkoły Lingwistycznej o kierunku Pedagogika, specjalność Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym i nauczaniem języka angielskiego.

Kocha dzieci, a wychowywanie i nauczanie jest jej wielką pasją. Cechują ją anielska cierpliwość i niezwykła empatia. Nie cierpi nudy, więc również w pracy stara się aby dzieci czuły radość z tego co robią i mogły ciekawie i kreatywnie spędzać czas.

Ma niesamowitą zdolność zdobywania zaufania wśród uczniów. Potrafi również zarazić ich swoim entuzjazmem i wzbudzić niepohamowany pęd do zdobywania wiedzy.

Sama też podnosi swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w zajęciach doskonalących.Na licznych kursach i warsztatach nauczyła się jak wzmacniać motywacje dzieci, i poznała aktywizujące metody nauczania. Dzięki “leśnym szkołom” jest świadoma zalet nauki poprzez bezpośredni kontakt z przyrodą.

Wolne chwile najchętniej spędza na podróżowaniu, lub lekturze dobrej książki.