Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Ewa Gampel

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego Wydział Filologii Polskiej, pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z elementami terapii pedagogicznej. Animatorka teatralna, instruktorka Dramy I stopnia, reżyserka. Jako współzałożycielka stowarzyszenia dokumentalnego zrealizowała liczne projekty edukacyjne, teatralne i fotograficzne.

Jako nauczycielka ceni sobie pracę w duchu NVC, priorytetem dla niej obok rozwijania kompetencji poznawczych dziecka jest także rozwój umiejętności społecznych, samodzielnego myślenia i inteligencji emocjonalnej dziecka. Jest miłośniczką pedagogiki Arno Sterna traktującej każdą twórczość dziecka z należytą powagą i szacunkiem, nastawionej na indywidualizm dziecka.

Na swoich zajęciach edukacyjnych wykorzystuje metody Dramy dające możliwość rozwoju sfery kreatywnej dziecka jak również służące niwelowaniu blokad i trudności.

Praca z dziećmi jest dla niej pasją.

Interesuje się psychologią i medycyną jak również zagadnieniami dotyczącymi spectrum autyzmu.
W wolnych chwilach jeździ na rowerze, czyta książki i słucha jazzu.
Kocha polskie morze, głównie poza sezonem.