Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Ewelina Polczyńska

Nauczyciel mianowany, absolwentka Akademii Humanistycznej Wydziału Pedagogicznego o specjalności Oligofrenopedagogika. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Pedagogiki Wczesnoszkolnej.

W 2011r. rozpoczęła pracę jako nauczyciel Opieki Pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 2 Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Obecnie pełni funkcję nauczyciela specjalnego.
W pracy staram się pomagać uczniom w codziennym funkcjonowaniu i poznawaniu świata. Koncentruje się na ich potrzebach oraz stwarzam bezpieczne warunki dla ich wszechstronnego rozwoju.