Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Ewelina Polczyńska

Nauczyciel kontraktowy, absolwentka Akademii Humanistycznej Wydziału Pedagogicznego o specjalności Oligofrenopedagogika. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Pedagogiki Wczesnoszkolnej.

W 2011r. rozpoczęła pracę jako nauczyciel Opieki Pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 2 Społecznego Towarzystwa Oświatowego.
Współpracuje z nauczycielami, uczniami i rodzicami, starając się stworzyć przyjazną atmosferę.

Dba o bezpieczeństwo, potrzeby oraz kreatywne spędzanie czasu wolnego uczniów, aby chętnie, z uśmiechem na twarzy uczęszczały do Opieki Pedagogicznej.