Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Justyna Arasimowicz

Jestem absolwentką Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego w Olsztynie, gdzie ukończyłam studia licencjackie z Pedagogiki specjalnej o specjalności oligofrenopedagogika. Pasja do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych skierowała mnie na tę fascynującą ścieżkę zawodową.

Następnie kontynuowałam swoją edukację, zdobywając tytuł magistra na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja. To właśnie tam pogłębiałam swoją wiedzę na temat działań prewencyjnych i resocjalizacyjnych, które mogą pomóc dzieciom i młodzieży w trudnych sytuacjach życiowych.

Moje zaangażowanie w pracę z dziećmi nie ograniczało się tylko do teorii. Ukończyłam kursy I i II stopnia z integracji Sensorycznej, co pozwoliło mi lepiej rozumieć i pomagać dzieciom w rozwoju ich zmysłów oraz umiejętności adaptacji sensorycznej. Przez wiele lat pracowałam prowadząc diagnozy i terapie z dziećmi przedszkolnymi w Poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz w prywatnych gabinetach. Ukończyłam również terapię ręki, co pozwoliło mi jeszcze bardziej wszechstronnie wspierać dzieci w ich rozwoju.

Obecnie jestem zaangażowana w pracę jako nauczyciel współorganizujący kształcenie w szkole podstawowej. To dla mnie ogromne wyzwanie, ale również źródło nieustającej radości z pracy z dziećmi i wpływania na ich rozwój.

Prywatnie jestem dumną mamą dwójki wspaniałych dzieci, które dostarczają mi codziennie mnóstwo inspiracji i motywacji. W wolnych chwilach lubię się zrelaksować, fotografując świat wokół siebie, oraz aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu. Dla mnie natura to nie tylko źródło piękna, ale także miejsce, gdzie mogę naładować baterie i czerpać nowe pomysły na pracę z dziećmi.

Moje życie zawodowe i prywatne łączą się w harmonijną całość, pozwalając mi czerpać satysfakcję zarówno z osiągnięć zawodowych, jak i z bycia matką oraz pasjonatką fotografii i natury.