Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Magdalena Kosobudzka – Paluch

Już jako dziecko chciała być nauczycielem. Skończyła dzienne studia na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu o kierunku pedagogicznym oraz nabyła kwalifikacje do nauczania przyrody.

Jest członkiem STO od dwudziestu siedmiu lat. Od początku związana ze szkolnictwem społecznym. W swym rodzinnym mieście uczyła przez 13 lat geografii i przyrody w Społecznej Szkole Podstawowej i Społecznym Gimnazjum numer 2 STO.

Była autorką programu do klasy z rozszerzoną geografią oraz kilkakrotnym wychowawcą i opiekunem Samorządu Szkolnego.

Od 14 lat mieszka w Warszawie. Od ośmiu lat jest nauczycielem dyplomowanym.

Jest pomysłodawcą i założycielem Kółka Młodego Badacza, które ściśle współpracuje z Centrum Nauki Kopernik i cieszy się dużą popularnością wśród uczniów. Opiekuje się Samorządem Uczniowskim, zachęca dzieci do brania udziału w akcjach charytatywnych takich jak: zbiórka artykułów dla bezdomnych zwierząt oraz pomoc obywatelom Ukrainy.

Lubi sport, podróże i polskie morze. W wolnych chwilach czyta książki kryminalne i podróżnicze. Interesuje się kynologią. Kocha przyrodę.

Największą radość sprawia jej, gdy uczniowie aktywnie uczestniczą w lekcji, angażują się w różnorodne zadania, realizują swoje pasje. Cieszy ją, gdy młodzi ludzie darzą ją zaufaniem rozmawiając z nią o swoich kłopotach i radościach.