Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Małgorzata Ścibisz

Psycholog, pedagog specjalny, muzyk. Absolwentka Uniwersytetu Muzycznego im, F. Chopina w Warszawie, Absolwentka Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie na kierunku Psychologia społeczna i zdrowia.

Na co dzień zwykły człowiek, który przygląda się światu z ciekawością, wrażliwością i pokorą. Od zawsze pracuje z dziećmi i młodzieżą i pomaga im w chwilach, które są trudne. A takich w życiu jest wiele. Stara się słuchać ludzi, bo tylko dzięki temu jest możliwe zrozumienie każdego człowieka.

W wolnych chwilach – marzycielka, fanka gór i dobrych rozmów. Nieustająca optymistka.