Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Marta Dzierzęga

Absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Nauczyciel biologii, chemii i przyrody. Z miłości do gór Wolontariusz w Tatrzańskim Parku Narodowym.