Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Pracownia chemiczno-fizyczna

Pracownia chemiczna to miejsce poznawania i zgłębiania fizyki, jak również jej najbardziej kolorowej gałęzi zajmującej się dynamiką elektronów walencyjnych (mniej wtajemniczeni nazywają ją chemią). Na co dzień podzielona jest na strefę oka, strefę ucha i strefę ręki – w zależności od sposobów utrwalania wiedzy i ćwiczenia umiejętności wybieranych przez uczennice i uczniów. Prawdopodobnie z pomieszczeń w szkole najbardziej przypomina Hogwart, bo regularnie coś się pali, świeci, śmierdzi i zmienia kolory, a w dodatku dzieci zamieniają się w istoty krytycznie myślące, co chyba jest największą magią.