Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Zajęcia sportowe z elementami ćwiczeń korekcyjnych

W klasach 1-3 odbywają się pozalekcyjne zajęcia gimnastyki korekcyjnej.

Gimnastyka korekcyjna jest specyficzną formą ćwiczeń fizycznych, w których ruch został w pełni podporządkowany celom terapeutycznym. Stosowane ćwiczenia dobrane są do typu wady postawy ciała. Równolegle prowadzone są ćwiczenia ogólnorozwojowe mające na celu prawidłowy i harmonijny rozwój organizmu dziecka. Podczas lekcji stosowane są różnorodne metody i formy pracy (np. zabawy i gry ruchowe zawierające elementy, w których „ukryto” ćwiczenia korekcyjne) aby urozmaicić i zachęcić dzieci do aktywnego uczestnictwa w zajęciach. Sala wyposażona jest w atrakcyjne przybory do ćwiczeń.

Koło (Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjnej) odbędzie się:
Poniedziałek 12:35 – 13:20 (klasy pierwsze i drugie)
Poniedziałek 13:45 – 14:30 (klasy drugie i trzecie)
Zapisy u Wychowawców.