Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

31 finał WOŚP! Żyj zdrowo w zdrowym świecie.

31 finał WOŚP przed nami!

Już od prawie 20 lat, w naszej szkole, zbiera się sztab wolontariuszy, którzy dzielnie uczestniczą w przygotowanych akcjach oraz zbiórkach. Organizatorem i koordynatorem sztabu szkolnego jest Pan Łukasz Sip – nauczyciel wychowania fizycznego w naszej szkole.

Wolontariusze – uczniowie naszej szkoły sumienne podchodzą do powierzonego im zadania.

To jest bardzo pracowity i piękny czas. W akcji zaangażowanych jest bardzo wiele osób z naszej szkoły: osoby z zarządu, dyrekcja, nauczyciele oraz nasi wspaniali uczniowie, którzy uczestnicząc w charytatywnych akcjach uczą się wartości pomocy i bezinteresowności jednocześnie pokazując swój charakter i chęć do działania.