Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

42 rocznica śmierci Mariana Rejewskiego

Uczniowie naszej szkoły pamiętali o 42 rocznicy śmierci jednego z naszych patronów. Z tej okazji delegacja Samorządu Uczniowskiego w imieniu całej społeczności szkolnej udała się na cmentarz aby złożyć wieniec na grobie Pana Mariana Rejewskiego.