Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Szanowni Państwo,

W ramach rozliczenia rocznego PIT, mają Państwo możliwość przekazania 1,5% swojego podatku dochodowego na rzecz naszej szkoły, wpisując KRS 0000219778. Wasze wsparcie ma dla nas nieocenione znaczenie, jako że jesteśmy organizacją non-profit, która dąży do ciągłego podnoszenia jakości edukacji i warunków nauki naszych uczniów.

W tym roku zamierzamy przeznaczyć zebrane środki na dalszą modernizację naszego budynku szkolnego. Szczególną uwagę poświęcimy sali gimnastycznej, oraz sali z matami do ćwiczeń lub relaksacji. Ta dwutorowa inwestycja pozwoli nam zaoferować uczniom jeszcze lepsze warunki do wszechstronnego rozwoju – zarówno fizycznego, jak i umysłowego.

Dziękujemy za każdą formę wsparcia, jaką otrzymujemy od Państwa. Każda wpłata jest dla nas niezwykle cenna i pozwala na realizację projektów, które mają bezpośredni wpływ na komfort oraz możliwości rozwojowe naszych uczniów.

Jesteśmy wdzięczni za Państwa zaangażowanie i wsparcie. Dzięki wspólnym działaniom możemy tworzyć lepszą przyszłość dla naszych dzieci, zapewniając im odpowiednie warunki do nauki, wzrostu i odkrywania swoich pasji.

Z wyrazami wdzięczności, Zarząd, Dyrekcja, Nauczyciele oraz Uczniowie SSP nr 2 STO