Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

1,5% można przekazać na SKT nr 5 STO, wpisując nr KRS 0000219778

Szanowni Państwo,

przekazując 1,5% podatku dochodowego, wspieracie Państwo szkołę swoich dzieci. Ze środków, przekazanych przez Państwa w kolejnych latach, mogliśmy poczynić wiele inwestycji, ostatnie z nich to:

 

✅ modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku szkoły,
✅ zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia nauki języków obcych z wykorzystaniem sprzętów multimedialnych,
✅ zakup komputerów do pracowni komputerowej,
✅ modernizacja pomieszczenia do prowadzenia zajęć ruchowych,
✅ modernizacja sali widowiskowej,
✅ wymiana podłogi oraz zakup dodatkowego wyposażenia do pracowni fizyczno-chemicznej,
✅ remont korytarza,
✅ zakup mebli szkolnych,
✅ zakup oprogramowania, komputerów,
✅ przebudowa instalacji wentylacyjnej w sali widowiskowej,
✅ przebudowanie ostatniego piętra i zainstalowanie wentylacji w sali widowiskowej;

Informujemy, że w roku 2022 otrzymaliśmy z tytułu przekazanego przez Państwa 1,5% odpisu od podatku dochodowego za rok 2021 kwotę 36.344,20 PLN.

Przekazaną przez Państwa kwotę przeznaczamy na modernizację infrastruktury budynku, w szczególności na remont łazienek.

Dziękujemy Państwu za hojność i dbałość o wspólne dobro. Wierzymy, że w tym roku, również Państwo będziecie wspierać naszą szkołę.

W imieniu uczniów dziękujemy za dotychczasowe wsparcie.

1,5% można przekazać na SKT nr 5 STO, wpisując nr KRS 0000219778

Zarząd Szkoły, Dyrekcja

Nauczyciele, Uczniowie