Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

“Są ludzie tak dobrzy, szlachetni, mądrzy,
Niezastąpieni,
o których śmierci nigdy nie myślimy.
Gdy przychodzi jesteśmy
Zaskoczeni, porażeni, zrozpaczeni i
bardzo samotni.”

6 grudnia 2022r. w otoczeniu najbliższych zmarła pani Edyta Trzaskulska – pedagog, wychowawca, nauczyciel matematyki i informatyki.

Pani Edyta od wielu lat była związana z naszą szkołą. Zawsze spokojna, cierpliwa i otwarta na drugiego człowieka. Uczniowie darzyli ją ogromnym zaufaniem i doceniali za dokładne wyjaśnianie zawiłości matematycznych.
Pozostanie w naszej pamięci jako osoba zawsze uśmiechnięta, ciepła, dla której relacja z drugim człowiekiem była najważniejsza.
Pogrążeni w smutku Pracownicy szkoły, Uczniowie, Rodzice, Dyrekcja i Zarząd Szkoły.