Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Są to zajęcia przygotowawcze do egzaminu KET, KEY English Test, Cambridge, poziom A2. Udział biorą chętni uczniowie z klas 4-5 AB. W zeszłym roku zajęcia odbywały się też on line. Kurs jest dwuletni ,dzieci zaczynały w klasie 4. Egzamin przewidywany jest na 28 mają 2022.W połowie marca 2022 odbyły się egzaminy próbne.