Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Wywiad: Kamila Jahnke

Pani Kamila Jahnke jest absolwentką Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości kierunek Fizjoterapia oraz Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego kierunek “Przygotowanie pedagogiczne”.

Obecnie studentka Szkoły Wyższej w Płocku na kierunku “Wychowanie do życia w rodzinie i wychowanie seksualne”.

Ukończyła również wiele szkoleń dotyczących rozwoju psycho-motorycznego uczniów: praca z uczniem autystycznym, bajkoterapia, wykorzystanie elementów SI i TUS w pracy z dzieckiem.

Dlaczego zostałeś/ nauczycielem/? Co jest według Ciebie najlepsze w tym zawodzie?

Zostałam nauczycielem ,aby mieć kontakt z dziećmi, które bardzo lubię.

Skąd wybór na opiekę pedagogiczną?

Zostałam nauczycielem w Opiece pedagogicznej aby wraz z dziećmi ,rozwijać wyobraźnię  kreatywność  , aby pokazać dzieciom, że przez zabawę można też się uczyć. 

Jaki jest Twój sposób na dobre relacje z uczniami? 

Duża Empatia, okazywanie uczuć , rozmowa i zabawa.  

Pamiętasz swój pierwszy dzień jako nauczyciel/ka? Jak się zmieniłeś/ od tego czasu?  

Doskonale pamiętam, był  to duży stres ale zarazem  ekscytacja.  

Jakie są Twoje pasje? Kim jesteś poza tym, że jesteś świetnym nauczycielem/? 

Moją największą pasją  są książki a w szczególności  kryminały, lubię też gotować.

Jak spędzasz wolny czas w trakcie roku szkolnego, a jak wakacje? 

W ostatnim czasie swój wolny czas poświęcam na samo dokształcanie, oto moje kursy które ukończyłam: Dziecko  z ADHD w przedszkolu i w szkole,  Dziecko z  Autyzmem w przedszkolu i w szkole  “Nauczyciel jako Mediator, Dyskalkulia – diagnoza i terapia, Gry i zabawy w terapii dzieci z trudnościami 

w nauce czytania i pisania,  Terapia ręki,  Wystąpienia publiczne i emisja głosu w zawodzie nauczyciela,   Trening Umiejętności Społecznych (TUS) , Mindfulness czyli trening uważności dla ucznia i nauczyciela, Bajkoterapia w pracy nauczyciela i pedagoga, Autyzm – praca nad zachowaniami.

Bardzo lubię chodzić z moi psem na długie spacery

 

Następny