Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

„Klub literacki” to koło zainteresowań dla uczniów klas czwartych.

„Klub literacki” to koło zainteresowań dla uczniów klas czwartych.

Celem tych zajęć jest zachęcanie do tworzenia, rozwijanie zainteresowań i miłe, a zarazem pożyteczne, spędzenie czasu.

Członkowie koła spotykają się raz w tygodniu, by pisać wiersze na wybrany temat. Naradzają się, o czym warto napisać, odczytują napisane fragmenty, doradzają sobie, czasem podpowiedzą brakujący rym. Wiersze klubowiczów można na bieżąco czytać na gazetce ściennej w sali klasy 4 b.

Jeżeli ktoś z czwartoklasistów chciałby jeszcze do nas dołączyć, serdecznie zapraszamy,

Ewa Gierek i członkowie „Klubu literackiego”