Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Koło informatyczne

Cele zajęć oparte są na ośmiu wielkich ideach konstrukcjonistycznych Seymoura Paperta:

1. Wdrażanie do uczenia się przez tworzenie
2. Dążenie do wykorzystania technologii jako tworzywa
3. Propagowanie zanurzenia w zabawie
4. Kształtowanie umiejętności uczenia się
5. Rozwijanie umiejętności zarządzania czasem
6. Kształtowanie postawy rozumienia istoty błędu
7. Wspieranie rozwoju uczniów poprzez modelowanie
8. Wdrażanie do wykorzystania technologii do uczenia się innych przedmiotów

Poniedziałek:
14:35-15;20 – klasy 2a, 2b, 2c

Środa:

14:00-14:45 – klasy 1a, 1b, 1c