Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Koło informatyczne w klasach 4-8

Treści realizowane na kole informatycznym:

– programowanie płytek micro:bit na platformie MakeCode, Scratch i w
języku Python
– programowanie robotów Photon, LofiRobot  i mBotów
– nauka programowania w języku Python
– spotkania z osobami z branży IT i konsultacje

Zajęcia odbywają się w ramach projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego.

lekcja 9 – klasy 4 – 8