Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Wielki sukces Szkoły!

Tak jak obiecaliśmy, ten rok będzie obfitował w niespodzianki i nowości! A będzie to możliwe, bo…

Nasza szkoła rozpoczyna realizację projektu „Szkoła na medal” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W projekcie biorą również udział dwie szkoły niepubliczne z Podkowy Leśnej  oraz Społeczna Szkoła Podstawowa nr 35 im. Noblistów Polskich STO w Legionowie. W ramach projektu otrzymamy  550 000 zł na doposażenie w pomoce dydaktyczne, utworzenie pracowni przyrodniczej, niezbędne multimedia, zajęcia dla uczniów i szkolenia dla nauczycieli. Projekt będzie realizowany w latach 2019 – 2021.