Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

8. tydzień postaw prospołecznych

Podczas trzeciego tygodnia listopada w klasach IV-VIII odbyły się inspirujące warsztaty w ramach 8. Tygodnia Postaw Prospołecznych!

Tegoroczna edycja skupiła się na fascynującym temacie – POPULARNOŚĆ!
Czy można ją zdobyć, pozostając jednocześnie uczciwym i życzliwym? Jak osiągać popularność, zachowując równocześnie uczciwość i życzliwość?
Nasi uczniowie zastanawiali się nad tym, kto staje się popularny w klasie, w świecie wirtualnym i przestrzeni publicznej. Rozważaliśmy również plusy i minusy związane z popularnością oraz pytaliśmy się, czy każdy, kto zdobywa popularność, pozostanie uczciwy. A jeśli nie, to dlaczego?
Wszyscy młodzi ludzie pragną akceptacji i sympatii ze strony rówieśników – to zrozumiałe!
 Jednakże, nasza grupa doszła do ważnego wniosku podczas zajęć: gdy dążymy do sławy kosztem innych, stajemy się słabi.
Wartość prawdziwej popularności tkwi w uczciwości i życzliwości, nie w negatywnych działaniach wobec innych.
Budujmy relacje oparte na szacunku i zrozumieniu! 
Warsztaty prowadziła nasza psycholog: Pani Anna Grzegorczyk.
Uczniowie wykonali plakaty, które można obejrzeć na naszym facebooku.