Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Absolwenci Społecznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO z roku szkolnego 2021/2022 dostali się do następujących szkół średnich:

 • 7 osób do IX Liceum Ogólnokształcącego im. Klementyny Hoffmanowej
 • 3 osoby do CXXXVII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana
 • 3 osoby do II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego
 • 2 osoby do CXXII Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Domeyki
 • 2 osoby do XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Czackiego
 • 2 osoby do XXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Norwida w Warszawie
 • 2 osoby do XV Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi im. Narcyzy Żmichowskiej

  Oraz po jednej osobie do:
 • XLI Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela
 • Liceum Ogólnokształcące nr XVII z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Frycza Modrzewskiego
 • Liceum Sztuk Plastycznych w Warszawie | CosinusYoung 15+
 • XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta
 • XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika
 • LXIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Ignacego Witkiewicza
 • Thames British School – International School in Warsaw
 • Społeczne Liceum Ogólnokształcące z Maturą Międzynarodową IB World School
 • XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica
 • IV LO im. Adama Mickiewicza w Warszawie
 • V Liceum Ogólnokształcące im. Księcia Józefa Poniatowskiego
 • Społeczne Liceum z Oddziałami Międzynarodowymi im. Pawła Jasienicy STO Warszawa
 • XVI Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Warszawie
 • CLVII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie

Nasi uczniowie osiągają bardzo dobre wyniki z egzaminu ósmoklasisty. Są one jedne z wyższych na tle warszawskich szkół podstawowych.

 • Średni wynik z języka polskiego wynosi 82%
 • Średni wynik z matematyki wynosi 92%
 • Średni wynik z języka angielskiego wynosi 98%.

Powyższe wyniki plasują uczniów w 9 najwyższych staninach.

(wyniki egzaminu klas 8 z roku 2022)

Wychowawcą klas ósmych z roku szkolnego 2021/2022 była Pani Monika Vasquez.

Wszystkim gratulujemy  i życzymy sukcesów na kolejnych szczeblach nauki oraz kariery.