Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Wybory do samorządu szkolnego

Samorząd uczniowski pełni znaczącą rolę w każdej szkole, nie inaczej jest i u nas.

Wybory odbywają się roku i są podzielone na 2 moduły. Pod koniec września oraz w pierwszej połowie października prowadzona jest kampania wyborcza kandydatów z klas 4-8. Wyniki ogłaszane są około połowy października.

Oto plakaty wyborcze naszych kandydatów z klas 4-8.

Natomiast 2 modułem wyborów samorządowych jest kampania dzieci z klas 0-3. Wybór członków samorządu z edukacji wczesnoszkolnej przypada na końcówkę października.

Zdjęcia poniżej są fotorelacją z wyborów klas młodszych: