Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

W naszej szkole, której patronami są polscy matematycy zwycięzcy Enigmy, corocznie obchodzimy Dzień Kryptologii, by oddać hołd ich nieocenionemu wkładowi w dziedzinie matematyki i kryptologii.

To wyjątkowy dzień, który pozwala nam nie tylko przypomnieć sobie o historycznym osiągnięciu naszych patronów, ale także zwiększyć świadomość i zainteresowanie wśród uczniów nauką o szyfrowaniu i jego znaczeniu w dzisiejszym świecie.
W tym roku mieliśmy zaszczyt współpracować z Muzeum Szyfrów w Poznaniu, które jest skarbnicą wiedzy o historii kryptologii oraz jej wpływie na przebieg historii, zwłaszcza w kontekście drugiej wojny światowej. Naszym gościem specjalnym był Pan Szymon, przedstawiciel Muzeum, który przybliżył uczniom życie i dokonania sławnych kryptologów, naszych patronów. Jego opowieści nie tylko ożywiły postacie historyczne, ale również zainspirowały młodych ludzi do docenienia matematyki i nauk ścisłych jako narzędzi mogących mieć realny wpływ na świat.
Prezentacja Pana Szymona, wzbogacona anegdotami i ciekawostkami z życia kryptologów, była punktem kulminacyjnym dnia. Uczniowie mieli okazję nie tylko dowiedzieć się więcej o metodach pracy naszych patronów, ale także zrozumieć kontekst historyczny, w którym dokonywali swoich odkryć. To połączenie historii, nauki i osobistych opowieści sprawiło, że Dzień Kryptologii stał się dla nas wszystkich żywą lekcją o wartościach takich jak determinacja, inteligencja i odwaga.
Obchody te są dla nas przypomnieniem, że nauka, ma ogromną moc rozwiązywania realnych problemów i może przyczynić się do zmiany świata na lepsze. Dzięki takim wydarzeniom jak Dzień Kryptologii, nasza szkolna społeczność nie tylko oddaje hołd swoim patronom, ale także promuje naukę jako fascynującą przygodę, pełną niewyjaśnionych jeszcze tajemnic i możliwości odkrywczych.