Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Egzaminy ósmych klas – galeria

 

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Termin główny:

  1. Język polski – 24 maja 2022r. (wtorek) – godz. 9:00- czas trwania 120 minut- wydłużenie do 180 minut
  2. Matematyka – 25 maja 2022 r. (środa) – godz. 9:00 – czas trwania 100 minut  – wydłużenie do 150 minut
  3. Język obcy nowożytny – 26 maja 2022r. (czwartek) – godz. 9:00 – czas trwania 90 minut –wydłużenie do 135 minut

Termin ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty –1 lipca 2022 r.

Termin przekazania wyników, zaświadczeń i informacji  – do 7  lipca 2022 r.

Termin wydania zaświadczeń  oraz informacji zdającym  – 8 lipca  2022 r.