Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Warsztaty uczniów klas czwartych w MDK Muranów

W bieżącym roku szkolnym obie klasy IV odbędą w Młodzieżowym Domu Kultury „Muranów” warsztaty „Jak powstaje książka – czyli o sztuce tworzenia” . Klasa IV a była na tych zajęciach w środę 26-09-2022 wraz z paniami Moniką Vasquez i Moniką Kopycką, klasa 4 b 5 października z paniami Moniką Vasquez i Ewą Gierek. Spotkania prowadził pan Marcin Kiełbus, a odbyły się one w niezwykłym miejscu – „Bibliotece białych kruków” . Te białe kruki , to książki , które powstawały w XXIX edycjach wojewódzkiego konkursu literackiego pod patronatem mazowieckiego kuratora oświaty „Wydajemy własną książkę”. Nasi uczniowie byli zachęcani przez prowadzącego zajęcia do wzięcia udziału w XXX edycji konkursu. Z zaciekawieniem oglądali unikatowe książki, niejednokrotnie mające oryginalne kształty. Wiedzą już, że książka składa się z treści i formy – ale ta forma może być niezwyczajna. Treść nie musi być napisana na kartkach, okładkę może stanowić słoik lub dwa udekorowane lukrem pierniki.

Uczniowie klas 4 a i 4 b z zainteresowaniem i zaangażowaniem brali udział w warsztatach, zaczęli tworzyć prace, które być może rozwiną w swoje własne książki.

Obie klasy czwarte odwiedzą MDK Muranów jeszcze dwukrotnie: na przełomie listopada i grudnia, i w lutym, by wziąć udział w drugiej i trzeciej części warsztatów.