Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Etykieta – z czym to się je?  

16 maja w naszej szkole w ramach projektu „Na dzień dobry – dobre maniery” odbyło się spotkanie pod hasłem „Etykieta – z czym to się je?” Gościliśmy panią doktor Agatę Hącię, pracownika Uniwersytetu Warszawskiego, językoznawcę, popularyzatorkę wiedzy o polszczyźnie.  

O szeroko rozumianej etykiecie prelegentka rozmawiała z klasami siódmymi (podczas drugiej godziny lekcyjnej) oraz ósmymi (spotkanie dla tej grupy odbyło się na trzeciej lekcji). Młodzież dowiedziała się, jak zmieniała się etykieta na przestrzeni lat. Mogła porównać zasady obowiązujące dzisiaj z cytowanymi na spotkaniu zasadami z „Poradnika dobrego zachowania młodzieży męskiej” wydanego we Lwowie w 1913 roku. Uczniowie dowiedzieli się także, jak należało zwracać się do cesarza, króla, hrabiego i barona. Uświadomili sobie, że od zawsze przywiązywano dużą wagę do poprawności językowej, było to istotną częścią etykiety – jako zbioru zasad dobrego zachowania.  

Doktor Agata Hącia podkreślała, że dobra komunikacja to taki sposób porozumiewania się, który świadczy o wzajemnym szacunku. A zasady powstają po to, by ułatwić tę komunikację i pomóc zarówno nadawcy, jak i odbiorcy.  

Spotkanie nie było wykładem. Uczniowie mieli okazję wypowiadać swoje spostrzeżenia na temat etykiety, także językowej, rozwiązywać zagadki, wskazywać poprawne zwroty powitalne i pożegnalne, rozważać ich nacechowanie stylistyczne.  

Biblioteka szkolna wzbogaciła się o trzy pozycje – na pamiątkę zajęć otrzymaliśmy od naszego gościa książki o szeroko rozumianej poprawności językowej: „Co robi język za zębami?”, „Figlarne słówka” oraz pracę zbiorową na temat metafory: „Wyobraźnia. Zbiór reguł jest nieograniczony” przeznaczoną dla nauczycieli.  

Spotkanie było bardzo dobrym dopełnieniem całorocznego projektu „Na dzień dobry – dobre maniery”. Pogłębiło i utrwaliło wiedzę na temat etykiety. Uczestnicy mieli okazję jeszcze raz usłyszeć, że grzeczność językowa to niezbędna cecha każdego kulturalnego człowieka.