Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Igrzyska matematyczne

Igrzyska Matematyczne Gimnazjów Niepublicznych, a następnie Ogólnopolskie Drużynowe Igrzyska Matematyczne Niepublicznych Szkół Podstawowych klas 6-8, odbywały się w naszej szkole od roku 2000. W roku 2020, a obecnie okazuje się, że także w roku 2021, nie mogą odbywać się ze względu na obostrzenia sanitarne. Najważniejszą cechą Igrzysk jest to, że uczniowie piszą prace w zespołach dwuosobowych.

Na poziomie każdej klasy każda szkoła niepubliczna mogła wystawić do zawodów jedną dwuosobową drużynę. Drużyny szkolne, wraz ze swoimi nauczycielami, przyjeżdżali do nas w sobotę rano. Konkurs trwał 90 minut, a następnie komisja konkursowa od razu sprawdzała prace, więc wyniki ogłaszano tego samego dnia po południu. Zawodnicy, którzy chcieli, mogli czekać na terenie naszej szkoły. Tego dnia odbywały się dla nich zajęcia, a czasami wyjazdy poza teren szkoły. Gdy tego samego dnia odbywał się piknik naukowy, to autokar wraz z opiekunami zawiózł tam chętnych uczniów. 

Uczniowie otrzymywali nagrody w kategoriach poszczególnych klas – za pierwsze, drugie i trzecie miejsce każdy z zawodników dostawał upominek. Oprócz tego, nagrody zdobywały szkoły w kategorii drużynowej, gdzie liczyła się suma punktów uzyskanych przez drużynę danej szkoły. 

Przyjeżdżali do nas uczniowie wraz z nauczycielami z całej Polski. Najliczniej reprezentowane były szkoły warszawskie. Były takie, które uczestniczyły we wszystkich dziewiętnastu edycjach. Był to moment spotkań nauczycieli z innych środowisk, moment wymiany zdań i opinii. Nauczyciele byli zgodni, że największą wartością Igrzysk jest to, że uczniowie piszą je w parach.