Społeczne Towarzystwo Oświatowe

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

500 897 679

szkola@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

7:45-15:45

Pon - pt

Jak to jest być Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej?

Spotkanie uczniów klas 8 SSP nr 2 STO z Prezydentem RP w latach 2010-2015 Bronisławem Komorowskim.

Pierwszy raz w historii naszej szkoły mieliśmy okazję spotkać się z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej.

Pan Bronisław Komorowski został zaproszony na spotkanie z uczniami naszych najstarszych klas. Dzięki temu dzieci brały udział w interaktywnej lekcji wiedzy o społeczeństwie prowadzonej przez byłego Prezydenta, Zwierzchnika Sił Zbrojnych, Marszałka Sejmu, polityka i historyka.

Pan Prezydent opowiedział o historii prezydentury, jej głównych założeniach, prawach i obowiązkach. W interesujący sposób przytaczał historie ze swojego życia, działalności w trudnych komunistycznych czasach, rozwoju w sferze politycznej, pracy jako marszałek sejmu oraz głowa państwa, a także prostych historii z codziennych sytuacji. Uczniowie mieli możliwość zadawania pytań, co też chętnie czynili.

Pytania dotyczyły historii, życia, pełnienia Urzędu Prezydenta, spotkań politycznych i ekonomicznych na szczeblach państwowych oraz samorządowych, ale także emocji, które towarzyszyły podczas wykonywania powierzonych obowiązków.

Jakie są zadania Prezydenta w naszym kraju?

Słuchacze dowiedzieli się między innymi o roli prezydenta w kraju, jak w praktyce wyglądają formalne spotkania, jak się do nich musiał przygotować zaproszony przez szkołę gość, jakie zasady panują podczas wizyt ważnych gości, czy wyjazdów służbowych.

Dzięki tej wizycie dzieci uświadomiły sobie, że praca na tym stanowisku jest wymagająca i nie ogranicza się w czasie.

Uczniowie mieli także możliwość poznania niuansów „zza kulis” spotkań z zaproszonymi gośćmi do Pałacu Prezydenckiego, co rozbudziło w nich ciekawość i otworzyło pole do zadawania nowych pytań. Czy wiecie gdzie mieszkał Prezydent podczas sprawowania urzędu?

Z wielkim zainteresowaniem słuchali o roli prezydenta w naszym kraju, decyzyjności, zakresie obowiązków, trudach przy podejmowaniu kluczowych decyzji, radości z sukcesów, czy samym procesie dojścia do sprawowania Urzędu Prezydenta.

Uczniowie poznali zwierzchnika państwa polskiego od strony zawodowej, ale także prywatnej – Prezydent chętnie dzielił się historiami ze swojego życia prywatnego, które dla młodego słuchacza mogą być inspiracją.

Dzieci wyniosły z tej dwugodzinnej lekcji wiele pozytywnych odczuć. Spotkanie rozbudziło w nich ciekawość i zainteresowało w kierunku historii. Możliwość zadawania pytań i rozmowy z Prezydentem pozytywnie wpłynęło na ich poczucie ważności i wartości.

Sam charakter spotkanie nie narzucał formalnego zebrania, co dawało przestrzeń do rozmowy i skrócenia dystansu. Dla uczniów taka forma spotkań jest najbardziej sprzyjającą opcją poznania ciekawego człowieka, za którym kryje się interesująca historia, pełna zaskakujących sytuacji, ale także trudności w podejmowaniu decyzji.

Spotkanie zostało zainicjowane oraz zaplanowane przez Panią Elżbietę Majewska nauczycielkę wiedzy o społeczeństwie. Przy organizacji pomogły Panie Monika Kolańska, Karolina Wojsz-Waraksa, oraz dyrekcja Anna Strubińska, której dziękujemy także za otwartość na takie spotkania.

Spotkanie odbyło się 29 marca na terenie naszej szkoły.